Nederlandse Landgeit

De Nederlandse Landgeit bepaalde eeuwenlang het gezicht van de geitenstapel in ons land. Het ras is goed aangepast aan ons klimaat. Door kruising met meer productieve buitenlandse rassen heeft de Nederlandse Landgeit op het punt van uitsterven gestaan. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw waren er nog maar enkele exemplaren overgebleven. Vanaf die tijd heeft een groeiende groep enthousiaste fokkers het ras voor uitsterven behoed.

 

Kortom een prachtig levend cultureel erfgoed wat alle hulp kan gebruiken. Het zal het natuurgebied en of de omgeving een enorme boost geven. Wij zijn blij dit mooie nederlandse ras van stal 'het Abenschot' te kunnen huisvesten op ons museumterrein. 

Stal Abenschot

Stal het Abenschot is ontstaan in 1999 met een kudde Schotse Hooglanders. In 2006 werd de veestapel uitgebreid met Nederlandse Landgeiten. Sindsdien zijn wij actief lid van de Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeit (LFNL) en proberen wij gezamenlijk met andere liefhebbers dit prachtige ras te behouden en zijn bekendheid te laten toenemen. 

Landelijke Fokkerclub Nederlandse Landgeit

De Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL) is opgericht in 1982. Het hoofddoel van de club is het bewaren van het oude nog vitale ras van de Nederlandse Landgeit. Dit doel probeert ze te bereiken door:

  • Het contact tussen fokkers en andere geïnteresseerden te bevorderen.
  • Het bijhouden van een stamboek om inteelt tot een minimum te beperken.
  • Het organiseren van keuringen en het geven van fokadviezen om zo de fokkerij te stimuleren.
  • Het vier maal per jaar uitgeven van een clubblad vol informatie, zoals keuringsuitslagen, geboorteboek, dekbokkenlijst en andere wetenswaardigheden over de landgeit. 

De regionale clubs organiseren regelmatig lezingen, bezoeken aan landgeitenfokkers, stallentochten en andere leerzame en gezellige bijeenkomsten.